Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kraje niemieckiego obszaru językowego po 1945 r. 1000-SM23KNOJ-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Czapliński W., Galos A., Korta W. Historia Niemiec, Wrocław 1992.
Dobrowolska-Polak J., Jackowska N., Nowosielski M., Tujdowski M., Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013.
Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, red. T.Budnikowski, Poznań 2011.
Krasuski, J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.
Kubiak P., System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013), Poznań 2014.
Mazur Z., Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015.
Mazur Z., Orłowski H., Wagińska-Marzec M., Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Cziomer E. , Historia Niemiec współczesnych, Warszawa 2006 (i kolejne).

Karolak Cz., Kunicki W. Orłowski H. Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006.

Krasuski J. Historia Niemiec, Wrocław 2002.

Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych. Poznań 2006.Kiwerska J., Koszel B., Tomczak M., Żerko S., Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011.

Wereszycki J., Historia Austrii, Wrocław 1996 (odpowiednie rozdziały).

Wojtowicz J., Historia Szwajcarii, Wrocław 1989 (odpowiednie rozdziały).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknęte. Skala ocen (90-100% - b. dobry, 75-90% - dobry; 60% - 75% - dostateczny, poniżej 60% - niedostateczny)

Zakres tematów:

Sytuacja w krajach niemieckiego obszaru językowego u schyłku II wojny światowej. Polityka zwycięskim mocarstw wobec Niemiec. Powstanie i funkcjonowania stref okupacyjnych. Sytuacja w Berlinie. Powstanie NRD i RFN.

Sytuacja w Austrii, Szwajcarii. Polityka aliantów wobec Austrii. Okupacja Austrii. Podpisanie traktatu pokojowego z Austrią.

Problemy wewnętrzne państw niemieckich. Odbudowa kraju. Era Adenauera. Problem rozliczeń z przeszłością. Powstanie w Berlinie (1953). Budowa zrębów dwóch odmiennych systemów politycznych.

Kwestia niemiecka a polityka mocarstw. Przystąpienie państw niemieckich do przeciwstawnych bloków politycznych, gospodarczych i wojskowych. Polityka zagraniczna państw niemieckich do lat. 70. XX wieku. Integracja RFN z USA, NRD z ZSRR.

II kryzys berliński. Istota i znaczenie. Powstanie muru berlińskiego.

Wzrost znaczenia międzynarodowego RFN w l. 70. XX wieku. Rola Niemiec w procesie integracji europejskiej. Problem relacji niemiecko-niemieckich. Przywrócenie jedności państwowej. Upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec w 1990 roku. Wewnętrzne i zewnętrze aspekty procesu zjednoczenia.

Szwajcaria i Austria. Gospodarka i polityka (wewnętrzna i zagraniczna) w II połowie XX wieku i początkach XX.

Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec. Cele i priorytety.

Polityka wewnętrzna i gospodarka zjednoczonych Niemiec.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 7/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.