Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kraje niemieckiego obszaru językowego po 1945 r. 1000-SM23KNOJ-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobrowolska-Polak J., Jackowska N., Nowosielski M., Tujdowski M., Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013.
Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, red. T.Budnikowski, Poznań 2011.
Krasuski, J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.
Kubiak P., System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013), Poznań 2014.
Mazur Z., Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015.
Mazur Z., Orłowski H., Wagińska-Marzec M., Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013.
Wereszycki J., Historia Austrii, Wrocław 1996 (odpowiednie rozdziały).
• Wojtowicz J., Historia Szwajcarii, Wrocław 1989 (odpowiednie rozdziały).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Cziomer E. , Historia Niemiec współczesnych, Warszawa 2006 (i kolejne).

Karolak Cz., Kunicki W. Orłowski H. Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006.

Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych. Poznań 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest przygotowanie do zajęć, aktywność na nich m. in. poprzez przygotowywanie poszczególnych zagadnień przez wskazane osoby i udział w dyskusji (50%) plus test zaliczeniowy (50%)

Zakres tematów:

Kraje Niemieckiego Obszaru Językowego. Obecny kształt. Położenie geograficzne. Podział administracyjny, geograficzny i kulturowy. Ustrój polityczny i partyjny. Sytuacja społeczna i narodowościowa w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych. System szkolnictwa.

Podstawowe organizacje społeczne i instytucje kulturowe w krajach niemieckojęzycznych. Ich geneza i funkcjonowanie.

Główne nurty rozwoju społecznego i kulturowego w krajach niemieckojęzycznych. Kraje niemieckiego obszaru kulturowego jako centrum życia kulturalnego i atrakcje turystyczne Europy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 7/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.