Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii 1000-BN11PEk-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. K. Niall, Krótka historia ekonomii, Warszawa 2017.
2. T. Sowell, Ekonomia dla każdego. Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce, Warszawa 2017.
3. T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.
4. G. Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi, Warszawa 2012.
5. F. Ballve, Elementarz ekonomii. Zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn, Warszawa 2017.

Metody dydaktyczne - inne: wykład, pogadanka, dyskusja
Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2018.

2. E. Kwiatkowski, Ekonomia w zarysie, Warszawa 2017.

3.N. G. Mankiw, P. M. Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2016.

4. M. Geise, M. E. Szatlach, Odsłony kapitalizmu, Bydgoszcz 2017.

5. Chang Ha Joon, Ekonomia. Instrukcja obsługi, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

K_W01 - Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_W02 - Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

K_W06 - Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości.

K_U01 - Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_U08 - Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej.

K_K01 - Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się S1A_K01

koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy.

K_K05 - Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.

K_K07 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Test zaliczeniowy - ocena pracy studenta odbywa się z zastosowaniem skali procentowej:

- dostateczny: 50-60%,

- ostateczny plus - 60,1%-70%,

- dobry - 70,1% do 80%,

dobry plus - 80,1% do 90%,

- bardzo dobry - 90,1 do 100% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka - zagadnienia wstępne, definicyjne.

2. Podstawowe kategorie ekonomiczne.

3. Gospodarka rynkowa - zasady funkcjonowania.

4. Podmioty gospodarcze - gospodarstwo domowe.

5. Przedsiębiorstwo - podmiot funkcjonujący w sferze produkcji.

6. Państwo - społeczno-ekonomiczne funkcje państwa.

7. Budżet - dochody (podatki), wydatki.

8. System finansowy państwa.

9. Banki - ich znaczenie i funkcje. Bank centralny.

10. Międzynarodowa współpraca gospodarcza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 16:30, (sala nieznana)
Maria Szatlach 50/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.