Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii 1000-BN11WDF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Ajdukiewicz K. (1983), Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa.
2. Arendt H. (2010), Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków.
3. Ayer A.J. (1965), Problem poznania, Warszawa.
4. Biały F. (2018), Koncepcje demokracji agonistycznej, Poznań.
5. Blackburn S. (2002), Myśl. Zaproszenie do filozofii, Poznań.
6. Craig E. (2020), Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford.
7. Jaspers K. (2000), Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów, Wrocław.
8. Kuhn T. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa.
9. Markiewicz B. (1999), Od filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów, Warszawa.
10. Markiewicz B. (1999), Od Locke'a do Jamesa. Wybór tekstów, Warszawa.
11. Markiewicz B. (1999), Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa.
12. Martens E., Schnadelbach H. (red.) (1995), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa.
13. Popkin R.H., Stroll A. (1994), Filozofia, Poznań.
14. Sandel M. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Warszawa.
15. Singer P. (2007), Etyka praktyczna, Warszawa.
16. Singer P. (red.) (2009), Przewodnik po etyce, Warszawa.
17. Stępień A.B. (2001), Wstęp do filozofii, Lublin.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład prowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams - zespół o nazwie "Wstęp do filozofii - Bezpieczeństwo narodowe, I rok, studia I stopnia, stacjonarne".
Literatura:

1. Warburton N. (2016), Krótka historia filozofii, Warszawa.

2. Hartman J. (2013), Głupie pytania. Krótki kurs filozofii, Warszawa.

3. Sandel M. (2013), Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu są:

1. aktywny i merytoryczny udział w dyskusji na czacie na platformie Microsoft Teams po każdych zajęciach,

2. przystąpienie do egzaminu pisemnego na platformie Microsoft Teams po zakończeniu cyklu zajęć.

Integralnym elementem zajęć jest praca własna studentki lub studenta, polegająca na lekturze wskazanych treści literaturowych, udziale w czacie, a przygotowaniu do egzaminu. Szacunkowy czas pracy własnej wynosi 25 godzin.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: problemy filozoficzne wokół nas

Część I: Poznanie

2. Skąd wiemy, że wiemy?

3. Jak logicznie myśleć i racjonalnie argumentować?

4. Czy maszyny mogą myśleć?

Część II: Etyka

5. Czym są dobro i zło?

6. Co to znaczy postępować słusznie?

7. Czy istnieje jedna zasada moralna?

Część III: Filozofia polityczna i społeczna

8. Czy można pogodzić wolność z równością?

9. Jednostka czy wspólnota?

10. Czy wszystko jest na sprzedaż?

Część IV: Filozofia a bezpieczeństwo

11. Czy bezpieczeństwo jest wrogiem wolności?

12. Jak zadbać o bezpieczny rozwój?

13. Jak filozofia pomaga nam w dyskusjach o dobru wspólnym?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 18:00, (sala nieznana)
Filip Biały 49/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.