Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne 1000-BN11WZC-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Anthony Giddens, Klimatyczna katastrofa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
2. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012.
3. J. Tymieniecka-Suchanek, Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T.1. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
4. T. Phillips, Ludzie. Krótka historia o tym jak spieprzyliśmy wszystko, 2019.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
Literatura:

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018.

Chodubski, Andrzej. "Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata." Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 7.3 (24) (2014): 331-349.

Singh, R. P., Singh, A., & Srivastava, V. (Eds.). (2016). Environmental issues surrounding human overpopulation. IGI Global.

Tryboń, M., Grabowska-Lepczak, I., & Kwiatkowski, M. (2011). Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Huber, L. (2010). Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych, a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Probl. Hig. Epidemiol, 91(2), 268-275.

DYCHT, Marzena; MARSZAŁEK, Lidia. Mass media i reklama a choroby cywilizacyjne: anoreksja i bulimia. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2011, 30: 147-158.

Rutkowski, R., Kosztyła-Hojna, B., & Rutkowska, J. (2008). Allergic rhinitis-an epidemiological, economical and social problem of the XXI century. Advances in Respiratory Medicine, 76(5), 348-352.

Leszczyński, M. "Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo." Zeszyty naukowe akademii marynarki wojennej 52 (2011): 123-132.

Kaniewska, Małgorzata. "Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne." Journal of Modern Science 17.2 (2013): 439-452.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

WZC_W01, Posiada wiedzę na temat ekologicznych, społecznych, politycznych i instytucjonalnych źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W02, Ma wiedzę na temat przyczyn oraz potencjalnych skutków współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W03, Ma wiedzę na temat organów oraz instytucji zaangażowanych w proces zapobiegania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym.

W zakresie umiejętności:

WZC_U01, Analizuje zjawiska społeczne, polityczne i ekologiczne w kontekście poszukiwania źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_U02, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych oraz zastanych wyników badań empirycznych w celu wyjaśniania przyczyn i przebiegu poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz wskazuje na możliwe scenariusze ich rozwiązania.

W zakresie kompetencji:

WZC_K01, Jest chętny do podejmowania rzeczowej dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_K02, Angażuje się w proces kształtowania programów praktyki społecznej w celu niwelowania skutków poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena umiejętności pracy w zespole, obecność, aktywność oraz zaliczenie pracy pisemnej (referat).

Zakres tematów:

Choroby cywilizacyjne we współczesnym świecie, nierówności społeczne a zmiany klimatu, uzależnienia w XXI wieku, problem demencji cyfrowej, terroryzm i cyberprzestępczość, system polityczny a bezpieczeństwo ekologiczne. Problem stabilności politycznej a bezpieczeństwo infrastruktury wrażliwej. Czego obawiają się współczesne pokolenia młodzieży i młodych dorosłych?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:15 - 10:45, sala 108
Wojciech Trempała 28/30 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 108
Wojciech Trempała 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.