Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym 1000-BN-S-3BSSL-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Baylis John, Smith Steve, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.
Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Poradnik dyktatora czyli o politycznych zaletach niegodziwości, Warszawa 2017.
Kopiński Dominik, Czernichowski K., Polus A., Klątwa surowcowa na przykładzie Zambii i Botswany, CeDeWu, Warszawa 2012.
Kopiński Dominik, Polus A. (red.), Zabójcze transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, Difin, Warszawa 2010.
Kopiński Dominik, Pomoc rozwojowa: teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.
Nijakowski Lech, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa: Scholar 2013.
Polman Linda, Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej, przeł. Ewa Jusewicz-Kalter, Wołowiec 2011.
Shukuralieva Nartsiss, “We are hope, you are the eternal khan.” Authoritarian regimes and protest opportunities in Central Asia, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 1, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 173-189.
Shukuralieva Nartsiss, Bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm i zasoby naturalne. Międzynarodowa legitymizacja władzy w Azji Środkowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 4, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 49-67.
Shukuralieva Nartsiss, Jildiz Nicharapova, Activities of international organisations on security issues in Central Asia, in: Cross-border exchanges : Eurasian perspectives on logistics and diplomacy, eds. Pierre Chabal, Jildiz Nicharapova, Kuralay Baizakova, Brussels: Peter Lang 2019, p. 39-49.
Shukuralieva Nartsiss, Sekurytyzacja islamu w Azji Centralnej, „Studia Orientalne” 2018, nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 33-54.

Metody dydaktyczne - inne: Wykład w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Przygotowanie zadań z wykorzystaniem narzędzi edytorskich i Exel.
Przygotowanie zadań z wykorzystaniem cyfrowych źródeł informacji, w tym kolekcji pełno tekstowych dostępnych w ramach Wirtualnej
Biblioteki Nauki, bibliotek cyfrowych i repozytoriów.
Studium przypadku z metodyki Tutoringu.
Historyjki Użytkownika z metodyki „Zwinne zarządzanie zespołem projektowym”.

Literatura:

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA 1997.

Gambetta Diego, Mafia Sycylijska. Prywatna Ochrona Jako Biznes, Warszawa: Oficyna Naukowa 2009.

Klein Naomi, No Logo, Izabelin: Świat Literacki 2004.

Paul D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków: WUJ 2012.

Said Edward W. Kultura i imperializm, Kraków: WUJ 2009.

Stańczyk Jerzy, Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Poznań: FNCE 2017.

Varese Federico, Mafia rosyjska, Warszawa: Oficyna Naukowa 2009.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W01, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W02, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu instytucji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W03, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W04, Posiada wiedzę o czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym.

W05, Posiada wiedzę o czynnikach zagrożeń społecznych oraz współzależnościach międzynarodowych w wymiarze społecznym

W06, Posiada wiedzę o poglądach na temat ideologii oraz religii jako czynnikach mających wpływ na rozwój oraz przekształcenia na poziomie więzi społecznych i bezpieczeństwa społecznego

W07, Posiada wiedzę o relacji między jednostką, wspólnotą, władzami, organami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie bezpieczeństwa społecznego na szczeblu lokalnym.

W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego.

U02, Interpretuje teksty źródłowe oraz konkretne wydarzenia związane z bezpieczeństwem społecznym ich konsekwencjami dla życia społeczno-politycznego społeczeństwa.

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką modułu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K04, Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii wartości w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Ocena przeczytanych lektur zalecanych przez prowadzącego.

Ocena umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-politycznych.

Komunikacja będąca podstawą oceny odbywać się będzie poprzez narzędzia komunikacji mailowej indywidualnej i grupowej

Komunikacja będąca podstawą oceny odbywać się będzie przy użyciu narzędzi informatycznych oferowanych przez systemy obsługi

studiów.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki

2. Ujęcia teoretyczne bezpieczeństwa społecznego

3. Ideologia a bezpieczeństwo społeczne

4. Nacjonalizm a bezpieczeństwo społeczne

5. Religia a bezpieczeństwo społeczne

6. Problemy społeczne a bezpieczeństwo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Nartsiss Shukuralieva 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.