Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia administracji 1400-A11HA-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, pogadanka, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne (zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie Moodle, w czasie realnym)
Literatura:

• Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989 (wydania różne)

• Maciejewski T. Historia administracji, Warszawa 2002.

Źródła

• Breza A., Smyk G., Tekely W., Wrzyszcz A., Historia administracji w Polsce. Wybór źródeł (wydania różne)

• Historia administracji. Wybór źródeł, pod red. J. Malca, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

W1 – rozumie pojęcie administracji, dokonuje prawidłowej klasyfikacji organów administracji

W2 – zna główne kierunki ewolucji i rozwoju organów administracji publicznej na przykładzie wybranych państw Europy i USA i potrafi je połączyć z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi

W3 – zna i rozumie istotę rozwoju państw

U1 – potrafi dokonać samodzielnej oceny zjawisk i sformułować poprawne wnioski, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne

K1 – kształtuje się jego postawa obywatelskiego zaangażowania

Metody i kryteria oceniania:

dwa zadania do wykonania w oparciu o materiał źródłowy (na platformie Moodle) oraz kolokwium zaliczeniowe w formie testu przeprowadzonego zdalnie na platformie Moodle

Zakres tematów:

.

1. Geneza i charakterystyka ogólna ustroju administracyjnego państw nowożytnych.

2. Ustrój administracyjny na ziemiach polskich w dobie zaborów: Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Wielkie Księstwo Poznańskie, zabór austriacki (Wolne Miasto Kraków, Autonomia Galicyjska). Charakterystyka władz i urzędów. Kompetencje. Podziały administracyjne.

3. Administracja publiczna w okresie II Rzeczypospolitej. Podział terytorialny. Administracja centralna i samorządowa. Problem odrębności administracyjnej niektórych ziem w okresie II RP. Kompetencje i kwalifikacje urzędników II RP

4. Administracja na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

5. Administracja państwowa na ziemiach polskich w latach 1944-1989. Podziały terytorialne. Administracja centralna i terenowa. Specyfika urzędów administracji centralnej i terenowej dobry Polski Ludowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, sala 2
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 31/33 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 112
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 23/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.