Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii 1400-A11PF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ajdukiewicz, K. (2003). Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Kęty-Warszawa: Antyk.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Tatarkiewicz, W. (1978). Historia Filozofii. Warszawa: PWN .

Wieczorek, K. (2005), Wprowadzenie do logiki, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa. (fragmenty: KRZ)

Wolter W., Lipczyńska M, (1973). Elementy logiki. Wykład dla prawników, Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

W1 posiada wiedzę z zakresu historii filozofii oraz filozofii współczesnej (K_W018)

W2zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W018)

U1 potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U10, K_U11)

U2 posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa, państwa i prawa (K_U10, K_U11)

K1 posiada zdolność wyrażania swych poglądów przy użyciu adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych (K_K01)

K1 posiada zdolność wyrażania swych myśli, poglądów i przekonań przy użyciu adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (zaliczenie 60% punktów za test)

Zakres tematów:

Pojęcie filozofii, dyscypliny filozoficzne. Filozofia w relacji do nauk empirycznych i formalnych. Filozofia a religia i światopogląd. Treści epistemologiczne: podstawowe koncepcje prawdy: klasyczna teoria prawdy, wersja słaba, wersja mocna (korespondencyjna), teorie nieklasyczne: ewidencyjna (teoria oczywistości), pragmatyczna, konsensualna (zgody powszechnej), koherencyjna, nihilistyczna (redundancyjna). Prawda absolutna a względna. Problem relatywizmu epistemologicznego. Zagadnienie źródeł poznania: empiryzm i jego odmiany, aprioryzm i jego odmiany. Treści metafizyczne: teizm (kreacjonizm, ewolucjonizm), ateizm, agnostycyzm jako główne stanowiska w sporze o pochodzenie i naturę świata oraz człowieka, spór o uniwersalia; przegląd głównych stanowisk i argumentacji. Metafizyczny realizm i metafizyczny anty-realizm (idealizm). Pojęcie duszy (metafizyczne i psychologiczne) i różne stanowiska w kwestii relacji duszy i ciała: dualizm skrajny, dualizm umiarkowany, materializm (fizykalizm). Kauzalizm, kondycjonalizm, finalizm: różne sposoby interpretacji praw naukowych i natury świata wyjaśnianego przez prawa naukowe. Różne pojęcia wolności w sporze determinizmu z indeterminizmem. Przegląd najważniejszych szkół i nurtów filozofii współczesnej: fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia analityczna, neotomizm hermeneutyka, pragmatyzm i neopragmatyzm, neopozytywizm, postmodernizm, Szkoła Lwowsko-Warszawska. Podstawowe problemy etyki współczesnej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa oraz logiki i metodologii nauk prawnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Wojciech Torzewski 54/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.