Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawoznawstwa 1400-A11PP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. http://www.student.lex.pl/.
2. http://isap.sejm.gov.pl/.
3. http://prawo.legeo.pl/.
4. https://legalis.pl/.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
Literatura:

1. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

2. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna i rozumie terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych;

W2: Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk;

W3: Zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm prawnych;

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych;

U2: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego;

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;

K1: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności;

K2: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych;

Metody i kryteria oceniania:

Projekt indywidualny, aktywność.

Przedłożenie projektu zaliczeniowego w formie referatu lub prezentacji na określony temat oraz jego prezentacja w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i działy prawoznawstwa.

2. Pojęcie i podziały prawa.

3. Funkcje prawa.

4. System prawa.

5. Tworzenie prawa.

6. Stosowanie prawa.

7. Obowiązywanie prawa.

8. Źródła prawa.

9. Normy prawne i przepisy prawne.

10. Wykładnia prawa.

11. Wnioskowania prawnicze.

12. Dowody prawnicze.

13. Stosunek prawny.

14. Odpowiedzialność prawna.

15. Świadomość prawna.

16. Posłuch wobec prawa.

17. Prawo a inne systemy norm społecznych.

18. Praworządność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 15:00, (sala nieznana)
Anna Hernacka-Janikowska 16/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:30 - 13:15, (sala nieznana)
Anna Hernacka-Janikowska 18/18 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:30 - 16:15, (sala nieznana)
Anna Hernacka-Janikowska 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.