Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfometria z GIS 1500-G-F35GGIS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, książka w formacie pdf, ebook
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Brak
Literatura:

Migoń P., 2009, Geomorfologia, PWN

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, WsiP;

Klimaszewski M., 1961, 1963, Geomorfologia ogólna, PWN;

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN;

Klimaszewski M., 1994,1995, 2002, Geomorfologia, PWN;

Efekty uczenia się:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny z zaliczenia treści przedstawionych na wykładzie (70% oceny końcowej) oraz aktywności (30% oceny końcowej).

Zakres tematów:

1. Główne rysy ukształtowania powierzchni Ziemi i ich geneza.

2. Ukształtowanie powierzchni Ziemi i jej związek z innymi komponentami.

3. Sposoby przedstawiania zjawisk przestrzennych.

4. Metody analiz przestrzennych.

5. Kształt, forma i ich pochodne - sposoby obliczeń.

6. Zjawiska i procesy powodujące zmiany powierzchni Ziemi.

7. Typy pomiarów - pośrednie i bezpośrednie.

8. Zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Mirosław Rurek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.