Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfometria z GIS 1500-G-F35GGIS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Allen P.A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

Migoń P., 2009, Geomorfologia, PWN

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, WsiP;

Klimaszewski M., 1961, 1963, Geomorfologia ogólna, PWN;

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN;

Klimaszewski M., 1994,1995, 2002, Geomorfologia, PWN;

Efekty uczenia się:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zmiany powierzchni Ziemi.

2. Możliwości programów GIS.

3. Metody wektorowe.

4. Metody rastrowe.

5. Metody przedstawiania form powierzchni terenu.

6. Metody określania zmian form terenowych w czasie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Mirosław Rurek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.