Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS w klimatologii i meteorologii 1500-G-F35GKM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Szczepanek R., Żmuda-Trzebiatowski P., Wstęp do QGIS. Samouczek.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praca z komputerem z zastosowaniem oprogramowania QGIS
Literatura:

Iwańczak B., 2013, Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Helion

Magnuszewski A., 1999, GIS w geografii fizycznej, PWN

Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego

Efekty uczenia się:

W01: Student ma wiedzę na temat obsługi program QGIS, wykorzystując go do analiz danych meteorologicznych i klimatologicznych (K_W02, KW03, KW09, KW12)

W02: Student zna relacje miedzy wynikami analiz meteorologicznych i klimatologicznych przeprowadzonych z zastosowaniem GIS, a możliwościami ich wykorzystania w praktyce (K_W08)

W03: Student zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego oprogramowania komputerowego (K_W11)

U01: Student stosuje narzędzie GIS do opisu zjawisk i analiz danych w zakresie nauk o atmosferze (K_U01, K_U04)

U02: Student potrafi wykonać proste opracowanie z zakresu klimatologii i meteorologii z zastosowaniem oprogramowania GIS (K_U09, K_U11)

U03: Student potrafi wyciągnąć prawidłowe wnioski na podstawie przeprowadzonych przez siebie analiz z zakresu meteorologii i klimatologii z wykorzystaniem oprogramowania GIS (K_U12)

U04: Student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę na temat oprogramowania GIS (K_U15)

K01: Student ma świadomość konieczność aktualizacji swojej wiedzy dotyczącej oprogramowania GIS (K_K01, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z wykonanych przez studenta zadań

Zakres tematów:

1. Możliwości wykorzystania Oprogramowania GIS w klimatologii i meteorologii

2. Podstawy obsługi programu QGIS

3. Dane przestrzenne – pozyskiwanie danych, specyfika danych (wektorowy model danych, rastrowy model danych)

4. Interpolacja danych meteorologicznych w progamie QGIS

5. Wykorzystanie oprogramowania QGIS w topoklimatologii:

- mapa użytkowania terenu

- mapa rzeźby terenu

- mapa jednostek biotopoklimatycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Monika Okoniewska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.