Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna 1500-G12GP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Barbag J. 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa.
Rościszewski M., 1993, Współczesna geografia polityczna, IGiPZ PAN, Warszawa.
Bartosiewicz P., 2008, Geografia polityczna i geopolityka, WSMiKS, Chełm.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody kształcenia na odległość
Literatura:

Otok S. 2009, Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka, wyd. 10., PWN Warszawa.

Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi - ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest zaliczenie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne problemy geografii politycznej

2. Państwo jako przedmiot badań geografii politycznej

3. Terytorium państwa

4. Granice państwa

5. Przestrzeń morska powietrzna i kosmiczna

6. Stolice państw

7. Zmiany mapy politycznej świata.

8. Partie polityczne w Polsce i na świecie (rozwój systemów partyjnych w Polsce po II Wojnie Światowej)

9. Obszary konfliktowe na świcie

10. Gospodarczy podział świata

11. Organizacje międzynarodowe (ONZ, UE, organizacje regionalne)

12. Ekonomiczne i polityczne organizacje międzynarodowe

13. Problemy globalizacji w geografii politycznej i geopolityce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Iwona Józefowicz 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.