Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1500-TR24PZ-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 150
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Opracowania wskazane w miejscu praktyki.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praktyczne zadania wyznaczane w instytucjach przyjmujących studentów na praktykę.
Literatura:

Dotychczasowa literatura przedmiotu oraz przepisy prawne niezbędne do pracy w branży turystycznej.

Efekty uczenia się:

W01 - student poszerza i pogłębia wiedzę poprzez wykonywanie praktycznych czynności (wyszczególnionych w Programie praktyki zawodowej) we wskazanych podmiotach z branży turystycznej i rekreacyjnej (K_W02)

U01 – umiejętność pracy na wyznaczonych stanowiskach w podmiotach branży turystycznej i rekreacyjnej (K_U05)

K01 - student ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnie do zmieniających się realiów rynku turystycznego (K_K01)

K02 - potrafi współpracować w grupie, jest komunikatywny (K_K02)

K03 – postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K03)

K04 - student jest odpowiedzialny za realizację powierzonych mu zadań, rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wypełniony Dzienniczek praktyk (informujący o wykonywanych w przez studenta czynnościach), portfolio studenta, sprawozdanie studenta z odbycia praktyki, pozytywna opinia wystawiona studentowi w miejscu odbywania praktyki zawodowej (opatrzona podpisem opiekuna praktyk i pieczątką danej placówki / instytucji) oraz w przypadku hospitacji - pozytywny jej wynik.

Ze względu na sytuację epidemiczną praktyka zawodowa może odbywać się w formie zdalnej pod warunkiem właściwego udokumentowania przebiegu praktyki.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy praktyki różni się w zależności od charakteru podmiotu, w którym student odbywa praktykę. Szczegółowy zakres przedmiotowy praktyki zawodowej jest określony w Regulaminie praktyki zawodowej dla studentów II roku kierunku Turystyka i rekreacja.

Celem praktyki zawodowej z zakresu turystyki i rekreacji jest:

a) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w branży turystycznej i rekreacyjnej.

b) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z branżą turystyczną i rekreacyjną,

d) poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

e) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy,

f) identyfikacja z zawodem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Alicja Gonia 17/17 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Alicja Gonia 17/17 szczegóły
3 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Alicja Gonia 13/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.