Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pilotaż i przewodnictwo 1500-TR-G24PP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Gołembski G.,2001, Vademecum pilota grup turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

- Kruczek Z. (red.), 2009, Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków – wybrane fragmenty.

- Kruczek Z., 2005, (red.), Testy i pytania z zakresu turystyki, Proksenia, Kraków,
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
warsztaty
wykład kursowy
Literatura:

https://www.e-muzeum.eu/ - elektroniczne zbiory muzealne

https://www.pot.gov.pl/pl - serwis Polskiej Organizacji Turystycznej

- Kruczek Z., Bukowska A., 2016, Współczesne formy i techniki popularyzacji wiedzy krajoznawczej [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Warszawa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, s. 215-227.

- Kruczek Z., 2003, (red.), Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków,

- Kruczek Z. (red.), 2011, Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków.

- Nowak R., 2014, Znaczenie metodyki jako przedmiotu kształcenia kandydatów na pilotów wycieczek po deregulacji [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji, Materiały z IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa, seria – monografie, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków – wybrane fragmenty do zajęć,

- Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Wydawnictwo PROKSENIA & Kul.Tour.pl, Kraków - Poznań - wybrane fragmenty do zajęć udostępnione przez prowadzącego,

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2211),

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2139).

Efekty uczenia się:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu pilotażu i przewodnictwa funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].

W_02 – student zna zasady interakcji zachodzące między turystyką a środowiskiem geograficznym stąd rozumie znaczenie pilotażu i przewodnictwa [K_W02].

K_01 – student rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dlatego potrafi pracować z wycieczkami i innymi grupami jako pilot i przewodnik turystyczny oraz animator czy opiekun grupy [K_01, K_02, K_03].

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe weryfikujące efekty kształcenia dot. wiedzy.

Zakres tematów:

- Zawód pilota i przewodnika w Polsce - deregulacja zawodu; podobieństwa i różnice; zaznajomienie się z zapisami podstawowych aktów prawnych,

- materiały i źródła informacji krajoznawczej (w tym źródła elektroniczne, np. blogi podróżnicze) przydatne do pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego,

- praca przewodnika/pilota turystycznego (m.in. pożądane cechy dobrego przewodnika/pilota, najczęściej popełniane błędy podczas przekazywania treści krajoznawczych turystom),

- metodyka udzielania informacji praktycznej i krajoznawczej w zależności od miejsca oprowadzania - obiekty zamknięte/ otwarta przestrzeń (m.in. słowne formy i techniki prezentacji treści krajoznawczych; postawa w trakcie oprowadzenia, emisja głosu, panowanie nad grupą, kontakt wzrokowy, etc.),

- video-konferencja na platformie MsTeams z praktykiem – przewodnikiem turystycznym/ opcjonalnie pilotem wycieczek,

- specyfika obsługi różnych imprez turystycznych (obsługa imprez autokarowych, lotniczych, z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej etc.), organizacja dania turysty,

- pilot wycieczek w roli przewodnika turystycznego,

- sytuacje trudne i awaryjne w pracy przewodnika/pilota wycieczki; dbałość o przestrzeganie zasad BHP podczas pracy z turystami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Monika Kozłowska-Adamczak 47/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.