Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja i promocja turystyczna 1500-TR-G36IPT-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne problemy turystyki nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Wybrane portale internetowe, materiały informacyjne (m.in. mapy, broszury informacyjne i produktowe, foldery, ulotki)

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Merski J., Piotrowski J.P., 2008, System informacji a ruch turystyczny, ALMAMER, Warszawa

Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków

Merski J., 2002, Informacja turystyczna, WSE, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01 student zna mechanizmy rządzące tworzeniem i przekazywaniem informacji (K_W01)

W02 student umie wymienić podstawowe narzędzia i sposoby przekazywania informacji turystycznej oraz promocji w turystyce (K_W04, K_W09)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej sprawdzające wiedzę studenta z zakresu poruszanej na wykładach problematyki ( może odbyć się w formie zdalnej)

Zakres tematów:

Promocja, propaganda i informacja turystyczna – podstawy teoretyczne

Historia i organizacja informacji turystycznej w Polsce i na świecie

Zasady tworzenia systemu informacji turystycznej,

Materiały promocyjne i informacyjne w turystyce

Organizacja pracy w biurze informacji turystycznej

Wybrane narzędzia i metody promocji i informacji w turystyce - targi turystyczne, wycieczki studyjne, portale internetowe

Media społecznościowe jako nośnik informacji i promocji turystycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.