Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1500-TR-G36SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Cabarelli G., Łucki Z., 1998, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków.

Lijewski T., Mikułowski R., Wyrzykowski J., 2000, Geografia turystyki Polski, PWN, Warszawa.

Grabowski H., 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Impuls
Kaczmarek S. i inni 2012, Jak polubić pracę dyplomową? Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody proseminaryjne
metody seminaryjne
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Analiza opracowanych przez studentów tekstów prezentujących różne etapy pracy. Poprawność przeprowadzonych badań oraz ich prezentacji w formie pracy dyplomowej.

Zajęcia realizowane metodami kształcenia na odległość
Literatura:

Indywidualny dobór bibliografii (prac naukowych, dokumentów, aktów prawnych, materiałów kartograficznych, źródeł internetowych) zależny od tematyki pracy dyplomowej każdego studenta.

http://stat.gov.pl – portal statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego.

Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo "Zysk i S-ka", Poznań.

Kaczmarek T. T.., 2005, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa.

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Uniwersytet Warszawski, WGiSR

Panasiuk A., 2008, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pułło A., 2000, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.

Szkurłat E., Ankiety i prace biograficzne jak narzędzia badań w geografii społecznej, w: (red.) Rogacki H., Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie z seminarium po przygotowaniu ostatecznej wersji pracy dyplomowej przeznaczonej do systemu antyplagiatowego APD.

Zakres tematów:

1. Przypomnienie kryteriów oceny prac dyplomowych oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego na studiach licencjackich na kierunku „Turystyka i rekreacja”. Procedura antyplagiatowa.

2. Metody badań stosowane w turystyce, konstruowanie kwestionariusza ankiety, przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu pogłębionego, etc. – prezentacja przez seminarzystów metod badań własnych.

3. Metody prezentacji i interpretacji danych liczbowych, w tym wyników badań terenowych.

4. Realizacja poszczególnych części pracy dyplomowej i sukcesywna prezentacja postępów działań studenta podczas konsultacji indywidualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Mirosław Więcław 5/5 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Monika Kozłowska-Adamczak 11/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Aleksandra Jezierska-Thöle 7/7 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Iwona Józefowicz 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.