Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka miejska 1500-TR-G36TM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: wybrane artykuły z czasopism naukowych: www.turystyka kulturowa.org, Turyzm, Urban Studies,
portal internetowy: https://turystykawmiescie.org/
dostępne opracowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: możliwość prowadzenia zajęć w terenie
Literatura:

Andrzej Kowalczyk A., 2005, Nowe Formy Turystyki Miejskiej, [W:] Prace i Studia Geograficzne Tom 35, Warszawa ss.155-197

Żabińska E. (red.), 2013, Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach (https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_147.pdf)

cykl publikacji pokonferencyjnych: Konwersatorium Wiedzy o Mieście UŁ

Efekty uczenia się:

U01 student potrafi wymienić miasta szczególnie predysponowane do rozwoju turystyki miejskiej oraz formy turystyki miejskiej, które się w nich rozwijają (K_U02)

U02 student potrafi ocenić, w jakim stopniu turystyka wpływa na rozwój ośrodka miejskiego (K_U05, K_U06)

U03 student potrafi samodzielnie scharakteryzować stan i możliwości rozwoju turystyki miejskiej w oparciu o walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w mieście (K_U05)

K01 student potrafi współpracować w grupie (K_K02)

K02 student widzi potrzebę tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o istniejący potencjał (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlegają: wykonanie ćwiczeń, aktywność na zajęciach,

dodatkowo pod uwagę brana jest obecność na zajęciach

Zakres tematów:

Przestrzeń turystyczna części przestrzeni miejskiej (Fizjonomia, morfologia i struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta)

Zagospodarowanie turystyczne miast - diagnoza stanu i możliwości rozwoju

Kreowanie produktów turystycznych w oparciu o potencjał i walory turystyczne miasta

Polityka turystyczna miasta. strategia rozwoju turystyki - analiza i ocena dokumentów planistycznych, strategicznych, promocyjnych

Formy turystyki miejskiej, nowe tendencje w turystyce miejskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.