Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka i rekreacja osób starszych i osób z niepełnosprawnością 1500-TR-G36TROSON-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Recreation of seniors in suburban zone of Toruń [w:] Wiesława Siwiński W, Pluta B. (red), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 397-407
Łobożewicz T., Bieńczuk G., 2001, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa
Mindura F, Zbikowski J. (red.), 2005, Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych. PWSZ Biała Podlaska
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki społecznej, 2003, Turystyka osób niepełnosprawnych –ograniczenia i możliwości rozwoju. Departament Turystyki.
Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, 2011, raport KB Pretendent na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki (http://www.msport.gov.pl)
Przecławski, 2001, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody kształcenia na odległość
Literatura:

Falkowski J., Ilieva M., Józefowicz I., Rabant H., J, 2015, Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (wybrane rozdziały)

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Turystyka osób starszych w Polsce: uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 259, Wrocław 2012, s. 95-108

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 265-280

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 71-85

Łobożewicz T., (red.), 2000, Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, WSE, Warszawa,

Skalska T., 2003, Turystyka osób niepełnosprawnych ograniczenia i możliwości, MGPiPS, Warszawa,

Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 261–278

Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część II, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 529–558

Zajadacz A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia są obowiązkowe, dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Podstawą uzyskania zaliczenia jest prawidłowe wykonanie zadań. Ocena końcowa jest obliczana na podstawie uzyskanych punktów z ćwiczeń według skali procentowej

0-50% - niedostateczny (2),

51-60% - dostateczny (3),

61-70% - dostateczny plus (3,5),

71-80% - dobry (4),

81-90% dobry plus (4,5)

91-100% bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1.Niepełnosprawność i starzenie się społeczeństwa – analiza statystyczna zjawisk w Polsce i na świecie

2. Możliwości spędzania czasu wolnego osób w okresie późnej dorosłości na wybranym obszarze.

3. Działalność wybranych placówek świadczących usługi rekreacyjne i turystyczne na rzecz osób w okresie późnej dorosłości.

4. Propozycje spędzania czasu wolnego przez osoby w okresie późnej dorosłości

5. Możliwości spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnością na wybranym obszarze.

6.Działalność wybranych placówek świadczących usługi rekreacyjne i turystyczne na rzecz osób z niepełnosprawnością

7. Propozycje spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Iwona Józefowicz 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.