Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji 1500-TR11WTTR-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: wybrane publikacje naukowe (rozdziały książek, artykuły, monografie) dostępne w e-zasobach Biblioteki Głównej UKW
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia mogą odbywać się w sposób zdalny przy pomocy platformy MS Teams
Literatura:

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Smalec A., 2015, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 867) – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 40, s. 193-205,

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2016, Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu turystyki i rekreacji (K_W01)

W_02 – student posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów i procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych mających wpływ na identyfikację współczesnych trendów zachodzących w turystyce i rekreacji (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej weryfikujące osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia

Każde pytanie jest oceniane w skali 2-5, średnia ocen daje ocenę końcową

kolokwium może zostać przeprowadzone na platformie MS Teams

Zakres tematów:

Charakterystyka i przestrzenne zróżnicowanie współczesnego rynku turystycznego

Innowacje we współczesnej turystyce - moda czy konieczność ?

Turystyka kontrowersyjna - geneza, formy, kierunki rozwoju

Zastosowanie nowoczesnych technologii w turystyce - rozwój turystyki wirtualnej, perspektywy rozwoju turystyki kosmicznej

Idea slow tourism, tanie formy podróżowania - alternatywą dla współczesnej turystyki masowej

Turystyka dla wszystkich - aktywność społeczności lokalnych na rzecz rozwoju turystyki

Questing, geocaching, gry terenowe, turystyka w ogrodach zoologicznych itp. - edukacja poprzez turystykę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.