Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji 1500-TR11WTTR-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kruczek Z., 2008, Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, Turystyka Kulturowa, nr 3, s. 29-40.

Pawłowska K., 2008, Ogród sensoryczny, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. XI, s. 143-152.

Rogowski M., 2016, Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego, „Turyzm”, 26/2 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/turyzm/article/view/1685).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia mogą odbywać się w sposób zdalny przy pomocy platformy MS Teams
Literatura:

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Smalec A., 2015, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 867) – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 40, s. 193-205.

Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna - podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

U_01 – wykazuje umiejętność selekcjonowania informacji dot. współczesnych tendencji w turystyce i rekreacji, w tym stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy (K_U01, K_U02)

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy (K_K01, K_K02, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1. Komplet wykonanych zadań/ prac/ projektów z podziałem na omawiane tematy.

2. Aktywny udział w zajęciach i zaangażowanie w organizację oraz przeprowadzanie projektów.

3. Lista obecności (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność).

Zakres tematów:

1. Branża turystyczna XXI wieku oraz zapotrzebowanie turystów w nowe formy.

2. Popularyzacja turystyki kontrowersyjnej – dyskusja na temat przyczyn i skutków.

3. Turystyka wirtualna. Czym różni się VR od AR.

4. Gdy Planeta Ziemia nie wystarcza, czyli turystyka kosmiczna na świecie.

5. Miejsca o krótkim terminie ważności (tj. hotele lodowe, japońskie Hanami, itp.).

6. Slow – tourism, przykłady w kraju i na świecie.

7. Nowa odsłona turystyki społecznej (nie tylko „wczasy pod gruszą”).

8. Zmiany w sposobie uprawiania turystyki w okresie pandemii.

9. Turystyka niskokosztowa (backpacking, couchsurfing/airbnb, urbex, solo-turystyka, itp.).

10. Oryginalność w branży turystycznej jako cecha kluczowa w procesie rozwoju lokalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, Budynek przy Placu Kościeleckich, sala 28
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Wójcik 17/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.