Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody kartograficzne 1500-ZKS24MK-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Gołaski J., 1967, Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych – toponomastyka kartograficzna, PPWK, Warszawa
Grygorenko W., 1970, Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych, PPWK, Warszawa
Polski Przegląd Kartograficzny http://ppk.net.pl/
Przegląd Geodezyjny http://www.sigma-not.pl/


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

• Makowski A. (red.), 2005, Systemy informacji topograficznej kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

• Olszewski R.,Gotlib D. (red.), 2013, Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK, Warszawa.

• Harłoziński K., Dombrowicz M., Goszczyński J.,2017,

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia, Wyd. UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz

• Pasławski J. (red.), 2006, Wprowadzenie do kartografii i topografii, wyd. Nowa Era, Warszawa.

• Richling A. (red.), 1993, Metody szczegółowych badań GEOGRAFII FIZYCZNEJ, PWN, Warszawa

• Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa

• Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, wyd. II, PPWK, Warszawa

• Robinson A. H., Sale R. D. Morrison J. M., 1988, Podstawy kartografii Warszawa, PWN

GeoForum, http://www.geoforum.pl/

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, http://www.ptip.org.pl/

GUGiK, http://www.gugik.gov.pl/gugik/

Instytut Geodezji i Kartografii, http://www.igik.edu.pl/

Atlas środowiska Polski, http://www.gridw.pl/easp/

Atlas internetowy Google Earth, http://earth.google.com/

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://www.imgw.pl/

Internet-Atlas der Schweiz http://www.atlasderschweiz.ch/index.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W01 zna podstawowe właściwości mapy jako źródła informacji o terenie niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie działań profilaktycznych i ratowniczych [K_W04 ]

W02 zna zasady wykonywania pomiarów w celu uzyskania danych przestrzennych o terenie [K_W05 ]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 umie stosować analogowe i numeryczne sposoby wykonywania pomiarów oraz obliczania wielkości liniowych (w tym współrzędnych płaskich prostokątnych), kątowych i pola powierzchni [K_U01]

U02 umie wykorzystać analogowe i numeryczne źródła o terenie w celu podjęcia analiz stanu aktualnego, opracowania prognozy i monitorowania zjawisk niekorzystnych dla warunków bytowych człowieka oraz ocenić ich wiarygodność [K_U02]

KOMPETENCJE:

K01 rozumie potrzebę aktualizowania swoich umiejętności wobec wdrażanych nowych technologii operowania informacjami o terenie oraz ma świadomość ustalania wiarygodności uzyskiwanych danych [K_K05 ]

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z ocen za wykonane ćwiczenia.

Zakres tematów:

• Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)

• Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK)

• Wykorzystanie BDOT w tworzeniu analiz przestrzennych (terenu) dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego

• Kartograficzne metody badania zmian środowiska

• CORINE Land Cover – system informacji na temat środowiska

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Kazimierz Harłoziński 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.