Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy geologii, geomorfologii, gleboznawstwa 1500-ZKS36EGGG-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Mizerski W., 2014 Geologia Polski
Migoń P., 2012: Geomorfologia
Lazar J., 1976: Gleboznawstwo z podstawami geologii

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

Klimaszewski M., 1978: Geomorfologia

Zawadzki S., 1995: Gleboznawstwo

Skoczylas J., 2000: Wstęp do geologii

Efekty uczenia się:

W01 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, a także charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi

W02 student potrafi przeprowadzić analizy laboratoryjne i terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

U01 student właściwie analizuje wyniki analiz sedymentologicznych i gleboznawczych, określa przyczyny występujących zjawisk i relacje jakie zachodzą pomiędzy rzeźbą powierzchni Ziemi a człowiekiem

K01 student potrafi pracować bezpiecznie w terenie i stosować zasady bezpieczeństwa w stosunku do innych uczestników

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne z przedstawionej treści na wykładach.

Zakres tematów:

Budowa Ziemi

- Poglądy na budowę i powstanie Ziemi

- Wiek Ziemi

- Parametry Ziemi

-- Kształt i wielkość Ziemi

-- Masa i gęstość Ziemi

-- Moment bezwładności

-- Siła ciężkości i jej przyspieszenie

-- Pole magnetyczne

-- Przewodnictwo elektryczne

-- Temperatura skorupy ziemskiej

-- Zmiany ciśnienia

-- chemizm Ziemi

Rzeźba powierzchni Ziemi

- Wnętrze Ziemi

-- Fale sejsmiczne

-- Powłoki

-- Jądro

-- Płaszcz Ziemi

-- Transport energii i materii

-- Astenosfera

-- Powierzchnia nieciągłości Mohorovicica

-- Skorupa ziemska

- Lądy, morza i oceany

- Góry

- Równiny

- Wyspy

Procesy geologiczne

- Procesy endogeniczne

-- Plutonizm

-- Wulkanizm

-- Metamorfizm

-- Diastrofizm

- Procesy egzogeniczne

-- Wietrzenie

-- Denudacja

-- Erozja

-- Solucja

-- Akumulacja

-- Depozycja

-- Diageneza

Procesy geomorfologiczne

- Rozwój stoku

- Działalność rzek

- Działalność lodowców

- Działalność wiatru

- Działalność mórz i oceanów

- Działalność wód jeziornych

Czynniki i procesy glebotwórcze

- Skała macierzysta

- Klimat

- Organizmy żywe

- Woda

- Działalność człowieka

Morfologia gleb

- Budowa profilu glebowego

--Podstawowe pojęcia

--Poziomy główne w glebach mineralnych i mineralno-organicznych

--Poziomy główne w glebach organicznych

- Miąższość gleb

- Barwa gleb

- Struktura gleb

- Układ gleby

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Marcin Hojan 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.