Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy geologii, geomorfologii, gleboznawstwa 1500-ZKS36EGGG-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Mizerski W., 2014 Geologia Polski
Migoń P., 2012: Geomorfologia
Lazar J., 1976: Gleboznawstwo z podstawami geologii

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, ćwiczenia w laboratorium, ćwiczenia w terenie
Literatura:

Czubla P., Mizerski W., 2005: Przewodnik do ćwiczeń z geologii

Eckes T., 2001:Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów

Drozd J., i in. 2002: Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii

Efekty uczenia się:

W01 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, a także charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi

W02 student potrafi przeprowadzić analizy laboratoryjne i terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

U01 student właściwie analizuje wyniki analiz sedymentologicznych i gleboznawczych, określa przyczyny występujących zjawisk i relacje jakie zachodzą pomiędzy rzeźbą powierzchni Ziemi a człowiekiem

K01 student potrafi pracować bezpiecznie w terenie i stosować zasady bezpieczeństwa w stosunku do innych uczestników

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwiów oraz wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

Minerały skałotwórcze

- Właściwości fizyczne minerałów

-- Minerał

-- Kryształ

-- Barwa

-- Rysa

-- Połysk

-- Łupliwość

-- Przełam

Skały magmowe

- Skład mineralny skał magmowych

- Budowa wewnętrzna skał magmowych

- Facje skał magmowych

- Klasyfikacja skał magmowych

- Makroskopowy opis skał magmowych

Skały osadowe

- Skład mineralny skał magmowych

- Skały okruchowe i rezydualne

- Skały organogeniczne i chemogeniczne

Skały metamorficzne

- Minerały skałotwórcze skał magmowych

- Budowa wewnętrzna

- Klasyfikacja skał metamorficznych

- Strefy metamorfizmu

- Makroskopowy opis skał metamorficznych

Stratygrafia

- Biostratygrafia

- Litostratygrafia

Przekroje morfologiczne

- Dolina rzeczna

- Wydma

- Morfologia terenu

Mapa geomorfologiczna

- Wykonanie mapy

- Legenda mapy

- Skala barw

Spadki terenu

Systematyka gleb Polski

Erozja gleb

- Erozja wodna

- Erozja wietrzna

Sposoby przeciwdziałania erozji gleb

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marcin Hojan 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.