Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 1500-RDW12E-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Samuelson Paul A., Nordhaus William D. , Samuelson Paul A. , Nordhaus William D., Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2019.
2. David Begg , Vernasca Gianluigi , Begg David, Fisher Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudiger , Stanley Fisher , Dornbusch Rudiger, Mikroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.
3. David Begg , Vernasca Gianluigi , Begg David, Fisher Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudiger , Stanley Fisher , Dornbusch Rudiger, Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.
Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Brak
Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski (pod red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

W1: Opisuje i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu ekonomicznego a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji międzynarodowych w procesach społecznych, ekonomicznych i gospodarczych (K_W07)

W2: Odtwarza uporządkowaną wiedzę o funkcjach ekonomicznych państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony ekonomicznej i finansowej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej (K_W10)

W3: Porządkuje wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i bankowości (K_W07)

U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów gospodarczych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania (K_U06)

U2: Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk ekonomicznych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty (K_U07)

U3: Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych (K_U08)

K1: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 70> – 3,5

(70 - 60> – 3,0

(60 - 0> – 2,0

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.

2. Rynek, popyt, podaż.

3.Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy.

4. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa.

5. Wzrost gospodarczy.

6. Budżet państwa. Polityka fiskalna.

7. Pieniądz. Polityka monetarna.

8. Cykl koniunkturalny.

9. Bezrobocie.

10. Inflacja.

11. Handel międzynarodowy.

12. Międzynarodowe finanse.

13. Model IS-LM.

14. Globalizacja procesów gospodarczych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Paweł Antoszak 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.