Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiorniki wodne i ich zadania 1500-RDW24ZWZ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Mariusz Rzętała: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008,
2. Piotr Kowalczak Piotr Nieznański Robert Stańko Fernando Magdaleno Mas Magdalena Bernués Sanz. Natura 2000 a gospodarka wodna . Wydawca: Ministerstwo Środowiska.
3. Internet.

Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykład połączony z prezentacją
Literatura:

1.J.Wołoszyn,Wł. Czamara, R.Eliasiewicz, J.Krężel: Regulacja rzek i potoków. Wyd. II zmienione. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1994.

2. Depczyński, A. Szamowski: Budowle i zbiorniki wodne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,1999.

3. Mioduszewski W. Stawy. Małe zbiorniki wodne. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 2014.

4. Adam Choiński: Limnologia fizyczna Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007

Efekty uczenia się:

W01 – student zna podstawowe zagadnienia związane ze stanami przepływem wód w zbiornikach wodnych

U01 – student pozyskuje informacje z zakresu zbiorników wodnych, dokonuje ich interpretacji, wyciąga wnioski

U02 – student opracowuje projekt związany z mechaniką przepływu wód w zbiornikach

sztucznych

K01 – student realizuje zamierzone cele

Metody i kryteria oceniania:

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na zarządzenie JM Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. Nr 85/2019/2020 z późn. zm. do

form oceny pracy studenta z wykorzystaniem platformy MS-Teams należą:

zaliczenie

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi – Ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Przedmiot, zadania i kierunki badań o zbiornikach wodnych.

2. Podział zbiorników sztucznych. Funkcje zbiorników retencyjnych. Zbiorniki retencyjne, zasady, działania, sterowanie.

3. Znaczenie retencji w środowisku naturalnym. Retencja niesterowana i sterowana. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych. Wpływ zbiornika na środowisko. Funkcii małych zbiorników.

4. Geneza zbiorników wodnych. Region górnośląski.

5. Poziomy wody w zbiornikach. Poziomy piętrzenia . Pojemności zbiorników. Rezerwy powodziowe. Warunki uźytkowania. Wezbranie powodziowe zbiorników.

6. Rodzaje zbiorników wodnych. Sztuczne zbiorniki wodne w Polsce. Obiekty i budowle stale piętrzące wodę. Zbiornik stopnia wodnego „Włocławek”. Główne problemy eksploatacyjne stopnia i zbiornika „Włocławek”. Jezioro Solińskie.

7. Sztuczne zbiorniki wodne na świecie. Rozmieszczenie zbiorników zaporowych na świecie. Jezioro Kariba. Jezioro Volta. Jezioro Nasera.

8. Naturalnymi zbiornikami magazynującymi wody są jeziora. Największe jeziora na kuli ziemskiej.

9. Kaskada zbiorników. Kaskada zbiorników na Angarze. Kaskada zbiorników na Wołdze. Kaskada zbiornikowna Dnieprze. Kaskada dolnej Wisły. Cele "Programu Wisła". Droga E-40.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Oleksandr Obodovskyi 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.