Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapory wodne i ich zbiorniki 1500-RDW36bZWiIZ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Hydrologia Polski, 2017, P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kajak Z., 2001, Hydrobiologia – limnologia: Ekosystemy wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Internet
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Babiński Z., 1990, Charakterystyka równiny zalewowej dolnej Wisły, Przegląd Geograficzny, 62, 1-2, s.159-192.

Babiński Z., 1991, Wpływ regulacji na zmiany hydromorfologiczne dolnej Wisły, Gospodarka Wodna, 4, s.89-94.

Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace geograficzne IGiPZ PAN, 157.

Babiński Z., 2005, Renaturyzacja dna doliny dolnej Wisły metodami hydrotechnicznymi, Przegląd Geograficzny, 77, 1, s.15-31.

Babiński Z., Habel M., 2013, Hydromorphological conditions of the Lower Vistula in the development of navigation and hydropower, Acta

Energetica, 2/15.

Babiński Z., Habel M., Szatten D., 2018, Transport wodny na dolnej Wiśle a problem siedlisk ptaków, Gospodarka Wodna, 11, s.331-336.

Szatten D., Habel M., Babiński Z., 2017, Czynniki warunkujące żeglugę na Wiśle, Gospodarka Wodna, 11, s.352-354.

Babiński Z., Habel M., Szatten D., 2017, Skutki ekologiczne wariantowej rewitalizacji dna doliny dolnej Wisły (MDW E40), Gospodarka

Wodna, 11, s.355-359.

Habel M., Babiński Z., Szatten D., 2017, Problem odnowy rumowiska wleczonego poniżej zapór. Ocena możliwości sztucznego

uzupełniania rumowiska poniżej stopnia wodnego we Włocławku, Gospodarka Wodna, 11, s.360-363

Efekty uczenia się:

W01 – student ma wiedzę dotyczącą wpływu środowiska przyrodniczego oraz procesów społeczno-gospodarczych na funkcjonowanie

obiektów hydrotechnicznych [K_W01, K_W03];

U02 – student potrafi ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych na funkcjonowanie obiektów

hydrotechnicznych [K_U07];

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K01].

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (test)

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi – Ocena

0-70% - niedostateczny (2)

71-77% - dostateczny (3)

78-82% - dostateczny plus (3,5)

83-88% - dobry (4)

89-94% - dobry plus (4,5)

95-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Charakterystyka zapór wodnych i ich zbiorników w Polsce i na Świecie.

Funkcjonowanie zapór wodnych i ich zbiorników w Polsce i na Świecie:

- reżim hydrologiczny,

- ciągłość transportu rumowiska,

- jakość wód.

Wpływ zapór wodnych na środowisko przyrodnicze, gospodarkę i drogi wodne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Oleksandr Obodovskyi 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.