Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapory wodne i ich zbiorniki 1500-RDW36bZWiIZ-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Hydrologia Polski, 2017, P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gospodarka wodna, Skupińska E. (red.), Wyd. SIGMA NOT, Warszawa,
Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, 1999-2013, Ślachciak W. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Bydgoszcz,
Jutrowska E., Goszczyński J., 1998, Zbiornik Koronowski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz,
Achrem E., Gierszewski P., 2007, Zbiornik Włocławski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz,
Lampert W., Sommer U., 1996, Ekologia wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
Internet.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Babiński Z., 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz,

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa,

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia – limnologia: Ekosystemy wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01 – student ma wiedzę dotyczącą wpływu środowiska przyrodniczego oraz procesów społeczno-gospodarczych na funkcjonowanie

obiektów hydrotechnicznych {K_W01, K_W03];

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje o funkcjonowaniu zabudowy hydrotechnicznej oraz wyciągać wnioski i formułować opinię

[K_U01];

U02 – student potrafi ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych na funkcjonowanie obiektów

hydrotechnicznych [K_U07];

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K01];

K02 – student pracuje w zespole nad powierzonym zadaniem [K_K05].

Metody i kryteria oceniania:

• Ćwiczenia cząstkowe (45% oceny końcowej)

• Kolokwium zaliczeniowe (45% oceny końcowej)

• Aktywność i obecność na zajęciach (10% oceny końcowej)

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną godzinę nieobecności.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka zapór wodnych i ich zbiorników

2. Wpływ zapór wodnych i ich zbiorników na procesy fluwialne

2.1. Zmiany reżimu hydrologicznego

2.2. Akumulacja rumowiska w zbiorniku i jego charakterystyka

2.3. Proces erozji wgłębnej i bocznej wraz z konsekwencjami

2.4. Odnowa rumowiska poniżej zapór

3. Wpływ zapór wodnych i ich zbiorników na jakość wód powierzchniowych

3.1. Przebieg podstawowych procesów fizykochemicznych

3.2. Przebieg podstawowych procesów biologicznych

3.3. Ocena potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych w świetle obowiązujących przepisów

4. Aspekty prawne i gospodarcze budowy zapór wodnych i zbiorników w Polsce i na Świecie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Oleksandr Obodovskyi 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.