Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty 1500-RDW36PIEpP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych ebook, Centrum GIS, UG, Gdańsk, ss. 266.
Szatten D., Habel M., 2020, E ffects of Land Cover Changes on Sediment and Nutrient Balance in the Catchment with Cascade-Dammed Waters, Remote Sensing, 12(20), 3414; https://doi.org/10.3390/rs12203414.
https://sourceforge.net/p/saga-gis/wiki/Home/
Internet.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: W roku akademickim 2020/2021 ze względu na zarządzenie JM Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. Nr 85/2019/2020 z późn. zm. zajęcia mogą odbywać się z wykorzystaniem platformy MS-Teams w trybie synchronicznego kontaktu.
Literatura:

Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., Wehberg, J., Wichmann, V., and Böhner, J. (2015): System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4, Geosci. Model Dev., 8, 1991-2007, doi:10.5194/gmd-8-1991-2015.

Böhner, J., McCloy, K.R., Strobl, J. [Eds.] (2006): SAGA – Analysis and Modelling Applications. Göttinger Geographische Abhandlungen, Vol.115, 130pp.

Böhner, J., Blaschke, T., Montanarella, L. [Eds.] (2008): SAGA – Seconds Out. Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie, Vol.19, 113pp.

Metody i kryteria oceniania:

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na zarządzenie JM Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. Nr 85/2019/2020 z późn. zm. do form oceny pracy studenta z wykorzystaniem platformy MS-Teams należą: 1) projekt zaliczeniowy 2) listy obecności (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność), 3) aktywności na zajęciach.

W przypadku możliwości realizacji zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu, podstawą uzyskania zaliczenia jest prawidłowe wykonanie projektu w czasie ćwiczeń. Dopuszcza się jedną godzinę nieobecności.

Zakres tematów:

Opracowanie projektu inżynierskiego z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, z wykorzystaniem narzędzi GIS i ogólnodostępnych danych przestrzennych.

1) Opracowanie tematu projektu inżynierskiego - podejście metodyczne

2) Zgromadzenie danych przestrzennych służących realizacji projektu

3) System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA)

4) Przedstawienie wyników projektu inżynierskiego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Dawid Szatten 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.