Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne procesy geomorfologiczne 1500-G-F12WPG-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Jania J., 1997, Glacjologia, PWN, Warszawa
Galon R., 1972, Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Allen P., 2000; Procesy kształtujące powierzchnię ziemi, PWN;

Długosz M., 2011, Podatność stoków na osuwanie w Polskich Karpatach Fliszowych, Prace Geograficzne nr 230. IGiPZ PAN, Warszawa

Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Wojtanowicz J., 2010, Współczesne procesy eoliczne, Lublin

Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy, Prace Geograficzne nr 212. IGiPZ PAN Warszawa

Smolska E., 2005, Znaczenie spłukiwania w modelowaniu stoków młodoglacjalnych, UW, Warszawa

Starkel L. (red.). 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze.

Starkel L., Kotarba A., Kostrzewski A., Krzemień K. (red.), 2008 – Współczesne przemiany rzeźby Polski. Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków

Summerfield M. A., 2013 – Global geomorphology. An introduction to the study of landforms. Routledge, London and New York

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Procent prawidłowych odpowiedzi i ocena:

0-50% - niedostateczny (2)

51-60% - dostateczny (3.0)

61-70% - dostateczny + (3.5)

71-80% - dobry (4.0)

81-90% - dobry+ (4.5)

91-100% - bardzo dobry (5.0)

Zakres tematów:

Geograficzne uwarunkowania współczesnych procesów geomorfologicznych.

Klimatyczne tło współczesnych procesów geomorfologicznych z uwzględnieniem obserwowanych zmian klimatu.

Zdarzenia ekstremalne i ich występowanie.

Środowisko glacjalne i peryglacjalne: warunki klimatyczne; procesy, obszary występowania i ich dynamika.

Współczesne procesy eoliczne.

Ruchy masowe.

Przekształcenia stoków i dolin rzecznych.

Dynamika stref brzegowych śródlądowych akwenów wodnych i mórz.

Współczesne procesy kształtujące rzeźbę Polski (erozja gleby i erozja wąwozowa, potoki gruzowo-błotne, ruchy masowe, procesy fluwialne, procesy litoralne) - przegląd regionalny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Halina Kaczmarek 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.