Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia 1200-Bt11B-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Krótkie wykłady. Biochemia. Hames B.D. Hooper N.M. PWN, Warszawa, 2006.
2. Cytobiochemia. Kłyszejko-Stefanowicz L. PWN, Warszawa 2002.
3. Podstawy biologii komórki cz. 1-2. Alberts B., Brat D., Hopkin K., Johnson J., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter, PWN Warszawa 2007

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja, dyskusja, zajęcia praktyczne, obserwacja , eksperyment
Literatura:

1. Biochemia. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., PWN, Warszawa 2007.

2. Biochemia Harpera. Murray R., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Biochemia i biologia molekularna w zarysie. Matthews. H.R., Freedland, R.A., Miesfeld R.L., Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

4. Ćwiczenia z biochemii. Kłyszejko-Stefanowicz L. red., PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

U01 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

U02 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U03 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, spektrofotometrem, wirówką, łaźnią wodną

K02 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K03 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa jest średnią ocen ze sprawozdań z wykonanych doświadczeń + ocen z pisemnych kolokwiów zaliczeniowych w formie pytań testowych (uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra) (skala oceniania zgodna z regulaminem)

Zakres tematów:

- Środowisko reakcji biochemicznych. Stężenia roztworów, pH, roztwory buforowe – obliczenia. Sporządzanie roztworów o pożądanym stężeniu i pH

- Budowa i właściwości aminokwasów: reakcje charakterystyczne aminokwasów, obliczanie punktu izoelektrycznego.

- Techniki oczyszczania i rozdziału białek. Techniki elektroforetyczne.

- Wyznaczanie mas cząsteczkowych białek na podstawie ich ruchliwości elektroforetycznej w żelu poliakrylamidowym.

- Rozdzielanie białek od związków drobnocząsteczkowych na sicie molekularnym.

- Budowa i właściwości cukrowców. Reakcje charakterystyczne cukrowców

- Budowa i właściwości lipidów. Reakcje charakterystyczne lipidów. Wyznaczanie liczby zmydlenia.

- Identyfikacja elementów kwasów nukleinowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, Budynek przy ulicy Poniatowskiego, sala 07
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Robaszkiewicz 10/11 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.