Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii rachunkowej 1200-Bt11PCHR-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Czerwieniec E. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej - Skrypt PRz. - 2011
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia rachunkowe realizowane na Uczelnianej Platformie zdalnego nauczania Moodle UKW.
https://nowemoodle.ukw.edu.pl/course/view.php?id=502
Literatura:

-Cygański A., Ptaszyński B., Krostek J. Obliczenia w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 2004.

-Kowalczyk-Dembińska H. Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

-Bul F., Kania K., Mikuła B. Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

-Galus Z. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

U01 - potrafi obliczyć oczekiwaną teoretyczną wartość pH sporządzanego roztworu, oblicza wydajność teoretyczną i rzeczywistą prowadzonego procesu chemicznego

U02 - wykonuje proste obliczenia chemiczne potrzebne do sporządzenia roztworu o zadanym stężeniu, przelicza i wyraża stężenia w różnych jednostkach

Kompetencje

K01 – wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i rozwoju własnych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

1.Kolokwium pisemne

2.Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, metoda krzyża stężeń, mieszanie roztworów o różnych stężeniach, rozcieńczanie roztworów, przeliczanie jednostek, obliczenia wynikające z analizy miareczkowej, obliczanie pH i pojemności buforowej roztworów, obliczanie wydajności reakcji chemicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:15 - 15:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
każda środa, 13:30 - 14:15, Budynek przy ulicy Poniatowskiego, sala 2
Małgorzata Sutkowy 11/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.