Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna 1200-Bt11CO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom
I-II”, PWN, Warszawa 2012
- H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład prowadzony w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle.
https://nowemoodle.ukw.edu.pl/course/view.php?id=370
Literatura:

- Chemia organiczna: przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego, Halina Marzec, Bydgoszcz, ATR, 1996

- Chemia organiczna: dla studentów biologii, Antonina Moczulska, Słupsk, WSP, 1996. cz. 1.

- Podręcznik chemii organicznej, Przemysław Mastalerz, Wrocław, Wydaw. Chemiczne, 1998.

- Chemia organiczna. Cz. 1-2, John McMurry; z ang. tł.: W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2017.

- Laboratorium chemii organicznej: techniki pracy i przepisy bhp, Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego; aut.: Krystyna Nowak, WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - zna budowę prostych związków organicznych, nazewnictwo i ich właściwości fizyczne i chemiczne

W02 – ma podstawową wiedzę na temat metod otrzymywania, reaktywności i aktywności biologicznej wybranych grup związków organicznych

Metody i kryteria oceniania:

1.Egzamin - test jednokrotnego wyboru na platformie Moodle

2.Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia z chemii organicznej przeznaczone dla studentów biotechnologii. Budowa, nomenklatura, własności chemiczne i fizyczne głównych grup związków organicznych (węglowodory nasycone: alkany i cykloalkany; węglowodory nienasycone: alkeny i alkiny; węglowodory aromatyczne; alkohole i fenole; aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe; estry; tłuszcze i woski aminokwasy; peptydy; białka; węglowodany). Metody otrzymywania wymienionych grup zw. organicznych na drodze chemicznej. Rodzaje izomerii występującej w poszczególnych grupach związków. Izomeria optyczna. Występowanie wymienionych grup zw. organicznych w przyrodzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, (sala nieznana)
Małgorzata Sutkowy 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.