Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna 1200-Bt11CO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii. Iwona Binkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
- Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia laboratoryjne prowadzony w formie e-learningu
Literatura:

- Chemia organiczna: przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego. Halina Marzec, Bydgoszcz, ATR, 1996.

- Chemia organiczna: dla studentów biologii. Antonina Moczulska, Słupsk, WSP, 1996. cz. 1.

- Podręcznik chemii organicznej. Przemysław Mastalerz, Wrocław, Wydaw. Chemiczne, 1998.

- Laboratorium chemii organicznej: techniki pracy i przepisy bhp. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego; aut.: Krystyna Nowak, WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

U01 – umie powiązać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych z budową ich cząstek

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji

K02 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań

K03 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena znajomości wiedzy teoretycznej – w formie pisemnych kolokwiów.

Skala oceniania kolokwium wg kryteriów:

50% do 60% punktów– dst

powyżej 60% do 70% punktów– dst+

powyżej 70% do 80% punktów– db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów– bdb

Zakres tematów:

- Zapoznanie studentów z przepisami BHP, zasadami pracy w laboratorium chemicznym, programem ćwiczeń z chemii organicznej.

- Alkany, alkeny, alkiny: otrzymywanie, reakcje przyłączania i podstawiania, reakcje z nadmanganianem i wodą bromową.

- Alkohole: wykrywanie, utlenianie, rozróżnianie rzędowości, amfoteryczność.

- Aldehydy i ketony: badanie właściwości redukujących aldehydów i ketonów, wykrywanie ketonów.

- Kwasy karboksylowe i ich pochodne: własności, otrzymywanie, wykrywanie kwasów karboksylowych.

- Estry, tłuszcze, mydła: otrzymywanie, wykrywanie i hydroliza estrów, zmydlanie tłuszczów, otrzymywanie mydła.

- Aminokwasy, peptydy, białka: badanie właściwości i wykrywanie aminokwasów, badanie właściwości fizycznych i wykrywanie białek.

- Monosacharydy: badanie właściwości redukujących glukozy, fruktozy i arabinozy, reakcje odróżniające ketozy od aldozy.

- Disacharydy: badanie właściwości redukujących sacharozy i laktozy, inwersja sacharozy, badanie właściwości redukujących sacharozy po inwersji.

- Polisacharydy: rekcja skrobi z jodem, hydroliza skrobi, rozpuszczalność celulozy.

- Związki aromatyczne: nitrowanie benzenu, otrzymywanie aniliny, badanie właściwości benzenu, aniliny i toluenu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, Budynek przy ulicy Poniatowskiego, sala 011
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:45 - 14:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Beata Koim-Puchowska 10/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.