Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ogólna 1200-Bt11GO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Węgleński P. 1995. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa
Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. PWN, Warszawa.
Materiały do ćwiczeń z genetyki, A. Samborska-Ciania, 1999 J.A. Przyborowski ; AR_T w Olsztynie. (lub nowsze wydania poza biblioteką UKW)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
metody proseminaryjne
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia laboratoryjne + aktywne uczestnictwo w zajęciach, dyskusja, konwersatorium, wykorzystanie środków audiowizualnych, praca ze sprzętem laboratoryjnym,
Zajęcia w systemie hybrydowym, MS teams, Nowe Moodle
Literatura:

Winter P.C. 2000 Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa.

Brown, A. 2001 Genomy, PWN Warszawa.

Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna – Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. UMK Toruń.

(lub nowsze wydania poza biblioteką UKW)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną; (kolokwia cząstkowe)

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Podstawy genetyki mendlowskiej.

2. Główne przyczyny odchyleń od mendlowskich stosunków rozszczepień.

3. Allele wielokrotne.

4. Dziedziczenie cech sprzężonych i zasady mapowania genów.

5. Wprowadzenie do genetyki Drosophila melanogaster Meig. Chromosomy politeniczne.

6. Mutanty Drosophila melanogaster Meig.

7. Budowa i funkcje DNA

8. Genetyka człowieka. Ciałko Barra.

9. Choroby genetyczne. Cechy sprzężone i związane z płcią.

10. Izolacja DNA. Elektroforeza DNA

11. Genetyka populacyjna

12. Analizy różnorodności genetycznej w populacji.

13. Dziedziczenie cech ilościowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każda środa, 11:00 - 13:15, Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10, sala 230
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:15 - 18:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Trojankiewicz, Sandra Jankowska-Wróblewska 10/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.