Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika 1200-Bt11E-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Friedman M., Wolny wybór, Wydawnictwo Kurs, Wrocław 1985
Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa
1982
Galbraith J. K., Ekonomia a cele społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1979
Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa
1956.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, PWN, Warszawa 1969
Marks K., Kapitał, PWN, Warszawa 1959.
Smith S., Badania nad przyczynami bogactw narodów, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład on-line
czat
dyskusja na forum
Literatura:

Geise M., Podstawy ekonomii, skrypt w zasobach internetowych, Bydgoszcz 2011.

Geise M., Szatlach M. E., Odsłony kapitalizmu, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz 2011.

Geise M., Statystyka. Wykłady, Opracowanie własne.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2005.

Thurow L. C. , Heilbroner R. L., Ekonomia od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Efekty uczenia się:

W 01: Posiada wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz elementów statystyki opisowej. [K_W04]

W 02: Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym jednostek pochodzących z sektora biomedycznego. [K_W18]

U 01: Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz metod statystycznych w analizie danych. [K_U07]

U 02: Potrafi realizować proste projekty badawcze z wykorzystaniem metod ilościowych. [K_U13]

K 01: Widzi i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystywania metod ilościowych w pracy zawodowej i praktyce gospodarczej. [K_K01]

K 02: Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie kursu dają możliwość podejmowania racjonalnych decyzji w życiu gospodarczym. [K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Podstawy ekonomiki. Prawa i teorie ekonomiczne - 2 godziny

2. Granice możliwości produkcyjnych. Zasada racjonalnego działania,

Mechanizm rynkowy - 2 godziny

3. Równowaga a nierównowaga rynkowa - 2 godziny

4. Narzędzia analizy zjawisk ekonomicznych - 6 godzin

5. Podstawy teorii funkcjonowania przedsiębiorstw. Rachunek ekonomiczny -

ex post, ex ante - 2 godziny

6. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Formy kooperacji i

koncentracji - 2 godziny

7. Cele i narzędzia działalności przedsiębiorstw - 2 godziny

8. Zasoby, kapitały i wynik finansowy - 2 godziny

9. Czwarta rewolucja przemysłowa - 2 godziny

10. Przedsiębiorstwa sektora biomedycznego. Perspektywy rozwoju - 2 godziny

11. Powtórzenie materiału - 2 godziny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 19:45 - 21:15, (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Mirosław Geise 10/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.