Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej i ergonomia 1200-Bt11OWIE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.System prawa prywatnego. Prawo autorskie. - Barta J.(red.) W-wa 2003,
2.Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Barta J. Markiewicz R. Kraków 2004,
3.Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. - Górska E., Wydawnictwo: WPW 2002.

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład w formie e-learningu
Literatura:

1.Pakiet edukacyjny dla szkół wyższych: „Nauka o pracy- bezpieczeństwo, higiena, ergonomia”, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, W-wa 2007,

2.Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym- Sieniow T., Włodarczyk W., -wyd. Urzędu Patentowego RP, W-wa 2009,

3.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. https://prawokultury.pl/kurs/

Metody i kryteria oceniania:

1. zaliczenie pisemne - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

0-50% - ocena niedostateczna;

51-60% - ocena dostateczna;

61-70% - ocena dostateczna plus;

71-80%- ocena dobra;

81-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1.Podstawowe zasady obowiązujące w prawie autorskim. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Prawa osobiste, majątkowe i pokrewne. Interes społeczny a prawo autorskie.

2.Ochrona praw autorskich. Uprawnienia autora. Plagiat jako naruszenie praw autorskich. Pojęcie cytatu uprawnionego.

3.Student a ochrona praw autorskich. Granica między zapożyczeniem a plagiatem. Rodzaje plagiatów. Dochodzenie praw autorskich przez studenta. 4.Rejestrowanie wykładów przez studentów. Kupowanie prac naukowych a przepisy prawa autorskiego. Uprawnienia studenta i promotora w zakresie praw autorskich.

5.Mechanizmy egzekwowania praw autorskich w Polsce. Stan prawny. Aspekty etyczne. Trudności w egzekwowaniu. Działania uczelni wyższych.

6.Pojęcie i obszar zainteresowania ergonomii. Nauki współtworzące ergonomię. Dwa nurty działań ergonomicznych. Zadania ergonomii wyrobów. Zadanie ergonomii warunków pracy. Antropometria.

Wpływ hałasu na organizm człowieka. Rytmy biologiczne człowieka a praca zmianowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:00 - 17:45, (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 18:00 - 18:45, (sala nieznana)
Beata Koim-Puchowska 10/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.