Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia ogólna 1200-Bt23MO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja. Wykład prowadzony w systemie zdalnym.
Literatura:

1. Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. 2004. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Piekarowicz A. 2004. Podstawy wirusologii molekularnej. PWN, Warszawa.

3. Baj J., Markiewicz Z. 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

4. Kunicki – Goldfinger Wł. J. H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

5. Różalski A., 2007. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej cz.1.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

6. Schlegel H. S., 2008. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Rys historyczny mikrobiologii i jej osiągnięcia. Podstawowe dane dotyczące różnych grup drobnoustrojów na wszystkich poziomach ich budowy i organizacji (molekularnym, cytologicznym, anatomicznym i populacyjnym) oraz przejawów funkcjonalnych (wzrost, metabolizm, fermentacja). Ponadto omawiany jest wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje (fizyczne, chemiczne i biologiczne), ich udział w obiegu materii, energii i cyklach biogeochemicznych C, N, S i P oraz wzajemne stosunki między bakteriami a innymi organizmami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marta Małecka-Adamowicz, Łukasz Kubera 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.