Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia ogólna 1200-Bt23MO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Grabińska-Łoniewska A. 1999. Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, praca ze sprzętem laboratoryjnym, eksperyment, obserwacja, dyskusja, praca z tekstem. Ćwiczenia prowadzone w systemie hybrydowym.
Literatura:

1. Różalski A. 2007. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej cz.1

i cz.2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2. Zmysłowska I. 2002. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

3. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. 2013. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Efekty uczenia się:

W01 – Zna podstawy teorii mikroskopii

W02 – Przedstawia przykłady wybranych metod izolacji, hodowli oraz liczenia drobnoustrojów

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii

U02 – Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym

U03 – Prezentuje wyniki swojej pracy

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

Metody i kryteria oceniania System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Przepisy BHP obowiązujące w pracowni mikrobiologicznej. Zasady pracy z drobnoustrojami. Mikroskopia (rodzaje mikroskopów, budowa, zasada działania, obsługa, konserwacja). Morfologia mikroskopowa i makroskopowa kolonii bakterii. Metody wybarwiania drobnoustrojów (barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, przyżyciowe). Cytologia bakterii. Metody hodowli, izolacji i przechowywania mikroorganizmów. Metody liczenia drobnoustrojów (bezpośrednie i pośrednie). Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na mikroorganizmy. Antybiotyki naturalne i sztuczne oraz ich działanie na wzrost i rozwój komórek bakterii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 14:00, sala 328
Łukasz Kubera, Marta Małecka-Adamowicz 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.