Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza białek 1200-Bt11AB-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: http://www.piercenet.com/
http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/edemo0.htm
http://www.youtube.com/watch?v=J-wao0O0_qM
http://www.uniprot.org
Protein Data Bank (PDB)
Cambridge Structural Database (CSD)
Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)
Biological Macromolecule Crystallization Database (BMCD)
UniProt

Nuc P., Nuc K. (2006) Produkcja białek rekombinowanych. Post. Bioch. 52, 448.
Śliwinska M, Robaszkiewicz K, Czajkowska M, Zheng W, Moraczewska J. (2018) Functional effects of substitutions I92T and V95A in actin-binding period 3 of tropomyosin. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. 2018 Apr;1866(4):558-568

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi MS Teams
Literatura:

1. Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz (red.), wyd. 1, 2005, PWN Warszawa.

2. Biochemia, Berg, Tymoczko, Stryer , wyd 4 zm., 2009, PWN Warszawa.

3. Principles and techniques in biochemistry and molecular biology, Wilson K. Walker J., ed., Oxford University Press, 2005.

4. Crowley T.E., Kyte J. Experiments in the purification and characterization of enzymes. A laboratory manual. Academic Press, Elsevier, 2014. (podręcznik dostępny w ZBiBK)

Efekty uczenia się:

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analizy białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra)

Zakres tematów:

1. Metody izolacji struktur komórkowych: frakcjonowanie komórki, izolowanie organelli i podstruktur komórkowych, identyfikacja struktur komórkowych;

2. Metody uwalniania białek z komórek zwierzęcych i roślinnych: metody enzymatyczne, fizyczne i chemiczne;

3. Oczyszczanie białek z lizatów komórkowych: metody chromatograficzne, wysalanie, ultrawirowanie;

4. Elektroforetyczne metody analizy białek: elektroforeza denaturująca, elektroforeza natywna, Western-blot, Far Western blot;

5. Analizy sekwencji i masy cząsteczkowej: sekwencjonowanie polipeptydów, porównywanie sekwencji, wirowanie analityczne, spektrometria mas;

6. Analizy struktury drugorzędowej: dichroizm kołowy, kalorymetria różnicowa, ograniczona proteoliza;

7. Analizy struktury trzeciorzędowej: rentgenografia strukturalna, NMR;

8. Nowoczesne metody dynamicznego badania białek w komórce: śledzenie lokalizacji i przemieszczania białka w komórce; identyfikacja partnerów oddziałujących z białkiem;

9. Elementy proteomiki: metoda „pull out”, elektroforeza dwukierunkowa, identyfikacja cząsteczek metodą trypsynolizy i spektrometrii mas;

10. Podstawy produkcji białek rekombinowanych;

11. Analiza białek w biotechnologii – markery i enzymy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Małgorzata Śliwinska 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.