Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekofizjologia mikroorganizmów 1200-Bt11EM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Mikrobiologia wody i ścieków. M. Pawlaczyk-Szpilowa. PWN, Warszawa, 1980.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna. Wykład prowadzony w systemie zdalnym.
Literatura:

1. BŁASZCZYK M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

2. LIBUDZISZ Z., KOWAL K., ŻAKOWSKA Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. PWN, Warszawa.

3. KOŁWZAN B., ADAMIAK W., GRABAS K., PAWEŁCZYK A. 2005. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

4. BOBROWSKI M.M. 2002. Podstawy biologii sanitarnej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

5. PAUL E.A, CLARK F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.

6. KAJAK Z., 2001. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód środowiskowych. PWN, Warszawa.

7. DOJLIDO J., 1987. Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Arkady

8. PALUCH J., 1973. Mikrobiologia wód. PWN. Warszawa

9. RHEINHEIMER G., 1997. Mikrobiologia wód PWRiL. Warszawa

10. MIKULSKI J., 1983. Biologia wód śródlądowych. PWN. Warszawa

11. DONDERSKI W., 1983 Tlenowe bakterie heterotroficzne jezior o różnej trofii. Wyd. UMK. Toruń

12. ZMYSŁOWSKA I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

13. WALCZAK M, BURKOWSKA A., M. SWIONTEK BRZEZINSKA M., KALWASIŃSKA A., 2013. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe UMK.

14. PN-89 / Z-04111/02 i PN-89 / Z-04111/0

Efekty uczenia się:

W01 – Zna rolę mikroorganizmów w środowiskach naturalnych.

W02 – Potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i biotechnologii.

W03 – Zna metody analizy mikrobiologicznej wybranych środowisk naturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka powietrza oraz drobnoustrojów w nim występujących.

2. Ogólna charakterystyka drobnoustrojów występujących w zbiornikach wodnych.

3. Rola i znaczenie bakterii neustonowych, planktonowych, bentosowych i epifitycznych w funkcjonowaniu zbiorników wodnych.

4. Ekologiczne czynniki stymulujące rozwój i determinujące występowanie drobnoustrojów w zbiornikach wodnych.

5. Pętla mikrobiologiczna – udział drobnoustrojów w krążeniu materii i energii oraz w cyklach biogeochemicznych C,N,P i S.

6. Samooczyszczanie wód – bakterie jako czynnik modyfikujący jakość wód.

7. Udział drobnoustrojów w oczyszczaniu ścieków i utylizacji odpadów.

8.. Charakterystyka i rola mikroorganizmów glebowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Marta Małecka-Adamowicz 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.