Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy 1000-F-RC23PNJChk-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 135
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. 輔仁大學華語文中心, 時代華語 2, 正中書局, 2019

2. 輔仁大學華語文中心, 時代華語 2 作業本, 正中書局, 2019.

Efekty uczenia się:

K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 posiada umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku chińskim z wykorzystaniem ujęć praktycznych i wybranych koncepcji teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku chińskim, w tym dotyczących zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku chińskim

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę pozytywną, student powinien uczestniczyć w zajęciach, zaliczyć wszystkie kolokwia (w tym wejściówki) oraz oddać zadania domowe.

Standardowa skala ocen.

Zakres tematów:

1. Zakupy i handel

2. Jedzenie i kultura

3. Mieszkanie i środowisko

4. Hobby i rozrywka

5. Podróże i komunikacja

6. Życie i moda

7. Edukacja

8. Zdrowie

9. Relacje międzyludzkie

10. Praca i społeczeństwo

11. Technologia i innowacje

12. Święta i zwyczaje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
każdy czwartek, 8:30 - 10:45, (sala nieznana)
I-YU Lin, Anna Sroka-Grądziel, Eryk Hajndrych 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.