Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje 1000-F-RC47PNJChk-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

„Mini Guangboju – Mini Radio Plays”, Taipei: Cheng Chung Book Press, 2008 (國立臺灣師範大學國語教學中心(編)。《迷你廣播劇》,臺北:正中書局,2008年)

Efekty uczenia się:

K_U02 ma umiejętność w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim i języku chińskim, w tym dotyczące zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki.

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim i chińskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z rosyjskim i chińskim obszarem językowym.

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki rosyjskiej i chińskiej.

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych.

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy.

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim.

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu rożnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

obecność: 20%

kolokwia ustne: 40%

prezentacja ustna: 30%

Zakres tematów:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii w języku chińskim na różne kwestie społeczne, zwiększanie zasobu słownictwa z różnych dziedzin życia oraz umiejętne zastosowanie ich w komunikacji oraz rozmowach. Tematy omawiane na zajęcią zawierają: relacje małżeńskie, oszustwa, ochrona środowiska, problem starzenia się społeczeństwa etc.

Tematy bazują na podręczniku "Mini Guanboju- Mini Radio Plays" oraz materiałach prowadzącego, artykułach prasowych i internetowych w języku chińskim związanych z różnymi kwestiami społecznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Li-Chi Chen 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.