Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstu 1000-F-RC47PNJCht-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 黃淑貞(編)《如何捷進寫作詞彙》台北:商周出版, 2009.
馮昭翔(編)《如何捷進寫作詞彙成語應用篇》台北:商周出版, 2018.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

陳安如《陳安如老師的作文時竟課》台北:五南圖書出版, 2016.

Efekty uczenia się:

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

K_U02 ma umiejętność w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 posiada umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku rosyjskim i języku chińskim z wykorzystaniem ujęć praktycznych i wybranych koncepcji teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych.

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu student powinien oddać w terminie wszystkie prace pisemne i uzyskać z nich ocenę pozytywną.

Skala ocen:

90 - 100% Bdb

85 - 89% Db+

75 - 84% Db

70 - 74% Dst+

60 - 69% Dst

poniżej 60% Ndst

Zakres tematów:

Studenci poprzez analizę różnych tekstów źródłowych poznają zasady redagowania tekstów w języku chińskim, równocześnie poszerzą zasoby leksykalne z naciskiem na słownictwo stosowane w formie pisanej języka chińskiego.

Omawiane tematy:

1. 第一題「說謊言,好緊張」

2. 修辭「疊法」

3. 第二題「男生女生大不同」

4. 修辭「排比法」

5 第三題「下雪天」

6 修辭「比喻」

7. 第四題「吵架過後」

8. 修辭「摹寫法」

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Eryk Hajndrych 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.