Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1000-F-RC47SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Efekty uczenia się:

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa i

kulturoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W08 ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju oraz najnowszych i najważniejszych osiągnięciach z zakresu dyscypliny wybranej

w ramach seminarium dyplomowego

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i

analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych oraz

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów

teoretycznych i praktycznych z zakresu dyscypliny właściwej

dla pracy dyplomowej

K_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, w szczególności rosyjsko- i chińskojęzyczne

K_U10 ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów

innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów, szczególnie z uwzględnieniem ich praktycznej stosowalności

K_U11 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla

językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa rosyjskiego i chińskiego

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K07 prawidłowo identyfikuje i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaną działalnością, także w kategoriach etycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:00, (sala nieznana)
Henryk Duszyński-Karabasz 8/8 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:00 - 9:45, (sala nieznana)
Li-Chi Chen 2/2 szczegóły
3 każdy wtorek, 18:00 - 18:45, (sala nieznana)
Norbert Kordek 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.