Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie tekstów z języka chińskiego 1000-F-RC47TTJCh-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: YE, Zinan; Shi Xiaojing (2010) Introduction to Chinese-English Translation: Key Concepts and Techniques. Bookman Books.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: gamifikacja, elementy design thinking
Literatura:

materiały autorskie

słowniki jedno- i dwujęzyczne

Efekty uczenia się:

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U08 ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka chińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język chiński

K_K06 dzięki zdobytym kompetencjom językowym jest gotowy do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych

K_K03 potrafi zasięgnąć opinii specjalistów w przypadku trudności związanych z kwestiami merytorycznymi i językowymi

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium na koniec semestru - 50% oceny końcowej

zadania domowe - 50% oceny końcowej

Otrzymanie średniej ponad 90% z zadań i pracy na zajęciach skutkuje zwolnieniem z kolokwium

bdb od 90%

db+ od 85%

db od 75%

dst+ od 70%

dst od 60%

dop poniżej 60%

Zakres tematów:

- wstęp do tłumaczenia, teoria, komputerowe wspomaganie tłumaczeń, wycena, dylematy i decyzje tłumacza, zagadnienia międzyjęzykowe i międzykulturowe w tłumaczeniach, komunikacja z klientem

- tłumaczenie tekstów użytkowych: broszury, ulotki, instrukcja obsługi

- tłumaczenie oficjalnych dokumentów

- tłumaczenie tekstów związanych z pracą: CV, list motywacyjny

- tłumaczenie tekstów związanych ze studiami: dyplomy, transkrypt ocen, listy polecające, zaświadczenia o praktykach, streszczenia prac

- tłumaczenie maili

- tłumaczenie korespondencji osobistej i poezji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, (sala nieznana)
Anna Sroka-Grądziel 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.