Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa 1000-F-RC47WZJ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

Chen, Li-Chi Lee. 2016. Laughter, smiling and their pragmatic/interpersonal functions: An interactional linguistic account. Concentric: Studies in Linguistics 42(2): 135-168.

Chen, Rong and Dafu Yang. 2010. Responding to compliments in Chinese: Has it changed? Journal of Pragmatics 42: 1951-1963.

Jenks, Christopher Joseph. 2011. Transcribing Talk and Interaction: Issues in the Representation of Communication Data. Amsterdam/Philadelphia, PA: John Benjamins.

Kuo, Sai-Hua. 2003. Involvement vs. detachment: Gender differences in the use of personal pronouns in televised sports in Taiwan. Discourse Studies 5(4): 479-494.

Kuo, Sai-Hua and Mari Nakamura. 2005. Translation of transformation? A case study of language and ideology in the Taiwanese press. Discourse and Society 16(3): 393-417.

Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff, and Gail Jefferson. 1978. A simplest systematics for the organization of turn taking for conversation. In: Jim Schenkein (ed.) Studies in the Organization of Conversational Interaction, pp. 7-55. New York, NY/San Francisco, CA/London: Academic Press.

Schiffrin, Deborah. 2006. Discourse. In: Ralph W. Fasold and Jeff Connor-Linton (eds.) An Introduction to Language and Linguistics, pp. 169-203. Cambridge: Cambridge University Press.

Tannen, Deborah. 1993. The relativity of linguistic strategies: Rethinking power and solidarity in gender and dominance. In: Deborah Tannen (ed.) Gender and Conversational Interaction, pp. 165-188. New York, NY: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, znaczeniu i praktycznej stosowalności językoznawstwa, jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji sinologicznej, oraz powiązaniach z innymi

dyscyplinami humanistycznymi

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa chińskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność 15%

Zadania domowe 15%

Prezentacje ustne 20%

Kolokwia 50%

Zakres tematów:

Temat: Czym jest analiza dyskursu?

Literatura: Schiffrin (2006)

Temat: Analiza konwersacyjna

Literatura: Sacks, Schegloff, and Jefferson (1978)

Temat: Jak dokonywać transkrypcji rozmów i interakcji?

Literatura: Jenks (2011)

Temat: Język, władza i solidarność

Literatura: Tannen (1993)

Temat: Język i płeć

Literatura: Kuo (2003)

Temat: Język i kultura

Literatura: Chen and Yang (2010)

Temat: Język i ideologia

Literatura: Kuo and Nakamura (2005)

Temat: Multimodalna analiza dyskursu

Literatura: Chen (2016)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 10:45, (sala nieznana)
Li-Chi Chen 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.