Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacja i monitoring środowiska 1200-B36BMS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Herbich J. 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. Minosterstwo Środowiska, WarszawaSzoszkiewicz K., Jusik Sz.,Zgoła T. 2008. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa.Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki im.W. Szafera, Kraków.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody problemowe
Literatura:

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stańczykowa A. 1975. Ekologia naszych wód. WSZiP, Warszawa.

Ciecierska H., Dynowska M.2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Ekosystemy wodne. UWM, Olsztyn

Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska.Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie części roślinnej i zwierzęcej

Zaliczenie MS Teams

Zaliczenie na podstawie 2 sprawozdań z zajęć oraz aktywności na zajęciach

50%-60% - 3,0 dst

60%-70% - 3,5 dst+

70%-80% - 4,0 db

80%-90% - 4,5 db+

90%-100% - 5,0 bdb

Zakres tematów:

Analiza stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000. Zespoły ekologiczne wód. Monitoring biologiczny wód powierzchniowych. Klasy czystości wód i rzek. Wskaźniki zakwaszania wód. Analiza wykorzystania indykatorów na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Przedstawienie cech indykatorów w prezentacji Power point.

Zapoznanie się ze stroną Państwowego monitoringu środowiska oraz wyszukiwanie danych dotyczących monitoringu i bioindykacji ze źródeł internetowych. Wybór i przygotowanie obrazów liści do analizy, wprowadzanie obrazów do analizatora, dokonanie kalibracji do pomiarów, przekształcenia morfologiczne obrazów badanych plam na liściach, analiza obrazów, zestawienie wyników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Cezary Toma, Martyna Bąkowska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.