Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępy w naukach przyrodniczych 1200-B11wPwNP-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Portale internetowe dotyczące badań naukowych;
Portale bibliograficzne

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady realizowane w formie zdalnej.
Literatura:

Strony internetowe Wydziału;

Strona internetowa MNiSW, NCN, NCBiR;

Publikacje udostępnione przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

W01 – zna tematykę badawczą jednostek naukowych wchodzących w skład Wydziału oraz podaje przykłady zastosowania wyników badań w praktyce (K_W09)

W02 – ma wiedzę w zakresie metod, technik badawczych i aparatury wykorzystywanej w każdej z jednostek (K_W07)

W03 – ma wiedzę na temat potrzeby planowania przebiegu badań w zależności od ich specyfiki, wybranych metod oraz narzędzi badawczych (K_W10)

K01– rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań naukowych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; rozumie potrzebę planowania indywidualnej ścieżki rozwoju na studiowanym kierunku zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami (K_K01)

K02 – umie powiązać wyniki badań naukowych z możliwością ich praktycznego zastosowania w badaniach podstawowych i aplikacyjnych (K_K05)

K03 – ma świadomość kluczowej roli nauk biologicznych w rozwoju i kształtowaniu cywilizacji, gospodarki oraz ochrony środowiska naturalnego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: kolokwium pisemne, ustne lub referat.

Kryteria oceniania (wymagany zakres wiadomości): na ocenę dostateczną – 50%, dostateczną plus – 60%, dobrą: 70%, dobrą plus – 80%, bardzo dobrą – 90%. Ocena końcowa jest średnią ocen wystawionych przez poszczególnych prowadzących.

Zakres tematów:

1. Tematyka badań z zakresu genetyki

2. Tematyka badań z zakresu mikrobiologii

3. Tematyka badań z zakresu immunobiologii

4. Tematyka badań z zakresu mykologii i badań nad mykoryzami

5. Tematyka badań z zakresu biotechnologii

6. Tematyka badań z zakresu weterynarii

7. Tematyka badań z zakresu taksonomii roślin

8. Tematyka badań z zakresu biochemii i biologii komórki

9. Tematyka badań z zakresu hydrobiologii

10. Tematyka badań z zakresu biologii ewolucyjnej

11. Tematyka badań z zakresu karpologii

12. Tematyka badań z zakresu fizjologii i toksykologii

13. Tematyka badań z zakresu ekologii

14. Tematyka badań z zakresu botaniki

15. Zaliczenie zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Lucyna Twerd, Krystian Obolewski, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Katarzyna Marcysiak, Tomasz Marquardt, Barbara Waldon-Rudzionek, Igor Chybicki, Grzegorz Kłosowski, Joanna Moraczewska, Magdalena Twarużek, Wiesław Krumrych, Ryszard Gołda, Ewa Dembowska, Paweł Napiórkowski 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.