Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiany klimatyczne Ziemi 1200-B23ZKZ-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boryczka J. 2001. Prognozy zmian klimatu miast Europy. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Maslin M. 2018. Zmiany klimatu. Oxford University Press.
Woś A. 1999. Klimat Polski. Wyd PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład realizowany w formie zdalnej.
Literatura:

Boryczka J. 1993. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu w XVII-XXI wieku. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Boryczka J. 1998. Zmiany klimatu Ziemi. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa.

Kożuchowski K. 2007. Meteorologia i Klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa.

Kundzewicz Z., Kowalczyk P. 2008. Zmiany klimatu i ich skutki. Wyd. KURPISZ, Poznań.

Piotrowicz K., Twardosz R. (2007). Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. IGiGP UJ, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01: opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na zmiany klimatu oraz objaśnia mechanizmy ich szkodliwego działania (K_W08)

W02: wymienia przykłady praktycznego zastosowania wiedzy do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (K_W09)

U01: wiąże informacje na temat zmian klimatu pochodzące z różnych źródeł, ustosunkowuje się do nich i przedstawia swój punkt widzenia (K_U05)

K01: : potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu zmian klimatu na Ziemi (K_K03)

K02: jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych (K_07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Sprawdzian pisemny. Kryteria oceniania (wymagany zakres wiadomości):

50% do 60% – dst

60% do 70% – dst+

70% do 80% – db

80% do 90% – db+

90% – bdb

Zakres tematów:

1. Czynniki naturalne kształtujące klimat.

2. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na klimat.

3. Skutki zmian klimatu.

4. Obserwowane i prognozowane zmiany klimatu.

5. Zjawiska suszy, ulew i huraganów.

6. Wpływ zmian klimatu na bilans wodny zlewni i przepływy w ciekach oraz wód w oceanach.

7. Zmiany klimatyczne a leśnictwo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
co drugi czwartek (parzyste), 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Renata Hoffmann, Barbara Waldon-Rudzionek, Cezary Toma 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.